Enkastre arazoaetarako soluzioak


AREKArekin berdin da hustubidea non dagoen eta zer alturatan dagoen zero kotatik. Batetik, kanaletaren alboko tapakiak paretan sartzeko diseinaturik daude, eta, bestetik, kanaleta zuzena, eskuadraduna edo beste edozein forma geometrikoduna egin ahal dugu 22 eta 35 mm arteko alturakoa, eta horrek guztiak posible egiten du kanaleta instalatu eta bajantera lotu ahal izatea, elementu estrukturalik ukitu gabe.


Areka soluzioa bajantea dutxatik kanpo dagoenean


Areka soluzioa bajantea dutxaren barnean dagoenean

 

 
 

Soluzioak espazio txikietan


Gortina bat eta AREKA sistema: ez duzu gehiagorik beharko urak ez alde egiteko dutxa-lekutik kanpo. Marrazki batzuk erakutsiko dizkizugu, ikus dezazun zer egin litekeen dutxa-lekurik handiena ateratzeko bainugela txiki batean, bai ate aldera gerturatuz, bai sanitarioen aldera gerturatuz.

Areka, sanitarioetatik gertu dagoela


Areka, atetik gertu dagoela


 
 

Desgaitasunerako soluzioak


Areka bainugeletan, gurpil-aulkien erabiltzaileak arazorik gabe sartuko dira dutxaraino.

Areka sistema, komuna dutxa barnean dagoela